Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novověk

8. 4. 2010

Novověk

Roku 1526 zahájili Habsburkové budování mnohonárodnostního Impéria zemí Kolem rakouských jsem střední Evropě, do něhož SE dostala i rada do te Doby samostatných zemí (České Země, Maďarsko, Chorvatsko). Finálním produktem bylo Roku 1867 Rakousko-Uhersko.

Novým státem SE stalo Nizozemí, Vzniklé z revoluce proti Španělsku v letech 1565-1581. Roku 1707 vznikla propojením Anglie Skotská Velká Británie později připojením Irská Spojené Království.

Od 15. STOL. vytvářely Země žako Španělsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko Nebo Anglie Velké koloniální panství s rozsáhlými državami vAfrikou, Americe a Asii.

Průmyslová revoluce v Evropě propukla v 18. STOL. znamenala ještě větší blahobyt, který způsobil Velký nárůst obyvatelstva.

Po Francouzské revoluci 1789-1794 vznikly v několika vlnách štáty Na národním principu, který revoluce přinesla: 1822 Řecko svržením turecké nadvlády, 1830 Belgie oddělení od Nizozemí,1859 Rumunsko sloučením Dvou tureckých vazalů Valašská Moldavie, 1861 Itálie sjednocením drobných italských statutární, 1871 NĚMECKO obdobným způsobem, sjednocením Kolem Pruška, 1905 Norsko oddělením od Švédská, 1908 obnovené Bulharsko zrušením vazalství Na Turecku 1912 Albanië svržením turecké nadvlády.

[editovat]Moderní dějiny

Po 1. světové válce 1914-1918 vznikla DALŠÍ statutární Generace evropských: 1917 Finsko oddělením od Ruska, 1918 Polsko obnovením z časti Nemecká, Rakousko-Uherskou Ruska,Československo, Rakousko a Maďarsko rozpadem Rakousko-Uherskou, Estonsko, Lotyšsko a Litva oddělením od Ruska, Jugoslávie sloučením Srbská, Černé Hory časti Rakousko-Uherskou, 1921 Írsko oddělením od Británie 1922 Sovětský svaz sloučením bolševických Republik, vzniklých v důsledku bolševické revoluce v Rusku. 1. světová válka znamenala podlomení EVROPSKÉ vlády nad planetou.

Po druhé světové válce 1939-1945, Who definitivně zničila evropskou MOC, Behem Studené Války 1946-1989 byla Evropa rozdělena Na DVA významné politické ekonomické bloky:Východní blok už Východní Evropě, ovládaný SSSR, Na demokratické Země v Západní Evropě. Nových statutární vzniklo uz Jen několik: 1944 Ostrov oddělením od Dánska, 1949 DVA německé štáty obnovením v okupačních pásmech, 1964 Malta vyhlášením nezávislosti Na Británii.

Velmi významným procesem JE v Evropě integrační proces Moderní, zahájený vytvořením Beneluxu 1948, dale vznikem Severoatlantické aliance (NATO) 1949, Evropského hospodářského společenstvi 1957 finální Evropske Unie 1993. Integrovaná Evropa Mela původně vytvořit znovu EVROPSKÉ mocenské centrum, ALE JE Zatím vývoj Toho Dalek.

Klíčový SE Stal rok 1989, Kdy došlo k destrukci komunistických totalit v polsku, Maďarsku, Československu, Bulharsku Rumunsku později iv Albánii. Východní blok SE rozpadl. S koncem Studené Války bylo možno i Roku 1990 sjednotit NĚMECKO. Naopak SE Roku 1991 rozpadl SSSR, jehož Petr Prášek Na proběhly následné konflikty. Ve stejném ROCE SE rozpadla i komunistická Jugoslávie následní konflikty OPET přinesly válku do Evropy. Rozpadem obou statutární vznikly štáty následnické: Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Estonsko, Litva, Lotyšsko,Slovinsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina, Makedonie později Srbsko Černá Hora. Roku 1993 SE rozpadlo Československo Na Zobrazit stránky v anglickém republiku a Slovensko Bez konfliktů.